Önümlerimiz eksport etmek we bellemek üçin üpjün edilýär

30-dan gowrak ýurtda we sebitde.

Kompaniýamyz hakda has giňişleýin

Bir gezek ulanylýan hünär önümçiligi
Öňdebaryjy kärhanalary lukmançylyk enjamlary

Huai'an Wanjia Medical Device Co., Ltd., Hytaýda lukmançylyk enjamlaryny we hirurgiki zyňyndylary öňdebaryjy öndüriji we eksport ediji. Döwlet azyk we derman serişdeleri müdirligi tarapyndan ygtyýarlandyrylan esasy lukmançylyk enjamy öndürijisi ýaly, ýokary önümçilik bilen enjamlaşdyrylan Amal, we ýokary hilli synag usuly bar, GMP standartyna laýyk gelýän 100000 synp arassalaýyş ussahanasy, Tehnika, önümçilik, synag boýunça güýçli topar.

Has giňişleýin maglumat üçin habarlaşyň ýa-da duşuşygy belläň
Köpräk oka