Biz hakda

Huai'an Wanjia Medisina Enjamlary Ltd.

Huai'an Wanjia Medical Device Co., Ltd. Hytaýda lukmançylyk enjamlaryny we hirurgiki zyňyndylaryny öňdebaryjy öndüriji we eksport ediji.Döwlet azyk we derman serişdeleri müdirligi tarapyndan ygtyýarlandyrylan esasy lukmançylyk enjamlaryny öndüriji hökmünde, ýokary önümçilik prosesi bilen oňat enjamlaşdyrylan we kämil hil synag usuly, GMP standartyna laýyk gelýän 100000 synp arassalaýyş ussahanasy, Tehnika boýunça ýörite topar, Önümçilik, synag.

Önümimiziň tassyklanylmagyny we ISO9001: 1994 / EN46001: 1996 / ISO13485: 2000 önüminiň tassyklanylmagyny we 2002-nji ýylyň başynda Germaniýa tarapyndan TUV Rheinland Önüm howpsuzlygy GmbH 2002-nji ýylyň başynda. 2004-nji ýylda ISO9001: 2000 / ISO13485: 2003 Hil Dolandyryş Ulgamy Hakyky tassyklamakABŞ FDA tarapyndan tassyklanmaga taýýarlyk görýäris.
Bir gezek ulanylýan lukmançylyk enjamynda ýöriteleşdirilen önüm öndüriji.Esasy önümler iňňe bilen hirurgiki tikişleriň ähli görnüşlerini öz içine alýar we galyplar we maşynlar we ş.m. Lukmançylyk iňňeleri burawlanan, togalanan, yzygiderli we bahar goşa gözleri we ş.m. öz içine alýar. Örülen, polipropilen monofilament, poliglikol turşusy sintetiki siňdirilmeýän, poliglikol turşusy çalt örülen, poli (glikolid-ko-laktid) - gysgyç, birleşdirilen sumka, bir gezek ulanylýan güýç, waginal dilator we ş.m.
Eksport üçin çykýan kärhana.Önümlerimiz 30-dan gowrak ýurtda we sebitde eksport etmek we bellemek üçin üpjün edilýär.Gowy abraýdan lezzet aldylar we müşderilerimiziň çuňňur öwgüsini gazandylar.Kompaniýamyzyň maksady ilki bilen hil we sarp edijileri begendirmek.Zerur bolanda ýokary hilli amatly baha bilen çyn ýürekden hyzmatyňyzy hödürläris.Köne dostlarymyz we täze sarp edijiler bilen bilelikde ajaýyp geljegi döredýäris.Peýdanyňyz biziň peýdamyz, üstünlikiňiz biziň üstünligimizdir !!!

Durnukly hil

Sebäpli baha

Çalt hyzmat

Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk

Müşderimiz

Eksport üçin çykýan kärhana.Önümlerimiz 30-dan gowrak ýurtda we sebitde eksport etmek we bellemek üçin üpjün edilýär.Gowy abraýdan lezzet aldylar we müşderilerimiziň çuňňur öwgüsini gazandylar.Kompaniýamyzyň maksady ilki bilen hil we sarp edijileri begendirmek.Zerur bolanda ýokary hilli amatly baha bilen çyn ýürekden hyzmatyňyzy hödürläris.Köne dostlarymyz we täze sarp edijiler bilen bilelikde ajaýyp geljegi döredýäris.Peýdanyňyz biziň peýdamyz, üstünlikiňiz biziň üstünligimizdir !!!

Önümçilik sergisi

factory
factory
factory
factory
factory
factory
factory
factory
factory
factory
factory
factory