Ispropil spirtli içgiler we dezinfeksiýa ulanmak üçin dokalan süpürgiç

Gysga düşündiriş:

Alkogol pagta, adatça, dokalanmadyk arassalanan matanyň bir bölegi bolup, dezinfeksiýa enjamlaryndan ýasalan lukmançylyk alkogol ergininiň takmynan 75% -ini emele getirýär.Onuň düzüminde 75% etanol bar, şonuň üçin sterilizasiýa we dezinfeksiýa funksiýasyna eýedir.Alkogol gubkasyny ulanmagyň usuly gaty ýönekeý, bukjany gönüden-göni ýyrtyp bolýar.Alkogol içgileri epidemiýa wagtynda gündelik öýde we syýahat dezinfeksiýasynda möhüm rol oýnaýar we zatlary dezinfeksiýa etmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk:

Alkogol içgileriniň köpüsiniň bazardaky konsentrasiýasy diňe 70%
lukmançylyk dezinfeksiýa täsirlerine ýetip bilmez.
Diňe konsentrasiýa 70% -e ýa-da minus5% -e ýetýär, alkogol bakteriýalaryň içine girip, sterilizasiýa edip biler.
Has amatly, ýara bölegiňize çeperçilik taýdan laýyk gelýär.
Allergiki täsirleri azaltmak üçin lateks mugt.
Howalandyrylan zolak deriň we çyglylygyň bugarmagyna mümkinçilik berýär.
Highlyokary siňdiriji taýak däl pad, ýapyşmazdan goraýar.
Softumşak çeýe material bedene aňsatlyk bilen kontur edýär we uzak wagtlap ýelimlenýär.
Dürli ýara üçin dürli zerurlyklar kanagatlandyrylýar.

Haryt ady Alkogol içgileri
Bukja we spesifikasiýa 50 bölek / guty (30mmX60mm)
Önüm materiallary Dokalan dokalan mata, 75% plyus ýa-da minus 5% alkogol, PE kagyzy
Üns beriň Bu önüm bir gezek ulanylýar
Usullary ulanmak Kiçijik bukjany ýyrtyň, soňra zerur bölegi süpüriň
Saklamak Gün şöhlesinden gaça durmak üçin olary salkyn we gurak ýerde saklaň
Möhleti 2 ýyl

Önüm görkezmesi

 

 

Hususy bellik lint mugt alkogol 70% izopropil alkogol arassalaýjy süpürgiç
Arassalamak üçin ýokary derejeli dokalan pagta, has galyň, ýumşak we ýumşak;
Näzik deriňize, elleriňize we ýüzüňize ýeterlik derejede mylaýym, ulananyňyzdan soň ýapyşykly duýgy ýok;
Gipoallergen tebigy formulada aloe wera we E witamini bar, deriniň çyglylygyny netijeli saklap biler;
Hlor, spirtli we içgisiz;
Amatly gaplamak, islendik ýerde ulanmagyň çalt we aňsat usulyny üpjün edýär.

alcohol pad-3

Gollanma ulanyň

1. Jübi telefonyny / kompýuterini sterilizasiýa ediň: Her inedördül santimetrdäki bakteriýalaryň mukdary telefonda takmynan 120 müň, şonuň üçin jübi telefony yzygiderli dezinfeksiýa edilmezden bakteriýalar fermasyna meňzeýär.
2.Dizinfeksiýa gap-gaçlary / gap-gaçlar: Daşky naharda nahardan öň saçak gaplaryny ýuwmak kanagatlanarly däl, şonuň üçin göçme alkogol gaplary bilen süpürmek has täsirli we sagdyn bolar.
3. Ownuk ýaralary dezinfeksiýa ediň: Daşarda ýa-da gündelik durmuşda bolsaňyzam ownuk ýaralardan gaça durmak kyn,
ýokançlygyň öňüni almak üçin olary wagtynda dezinfeksiýa etmeli.
4. Arassa elektron önümleri: Planşet kompýuter, klawiatura ýa-da syçan ýaly elektron önümleri köplenç hapa ýygnaýar, şonuň üçin dezinfeksiýanyň täsirini almak üçin spirtli içgiler bilen süpürilip bilner.

Gaplamak we eltip bermek

1. Gaplamak: 1 sany / halta, 100 sany / guty, 100 guty / ctn.
2. Eltip bermek wagty, töleg alandan 15-30 gün soň.
3. Howa, deňiz ýa-da islendik Express kompaniýasy, DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler