Bir gezek ulanylýan lukmançylyk steril göbegiň gysgysy gysgyç kesiji göbek gaýçy

Gysga düşündiriş:

Bir gezek ulanylýan göbegiň gysgyjy 2 görnüşli gaplama teklibi: PE halta, ýumşak gül. Bu ýokary hilli lukmançylyk derejeli PVX-den ýasalýar .EO gazy bilen steril; steril, zäherli däl, bir gezek ulanylýar. Dürli reňkler bar, ak we ş.m. Aýal çaga doguranda göbegiň kesilmeginde; Keselhanada kliniki ulanmak üçin; gün şöhlesi bolmazdan gurak we arassa ýerde saklanmalydyr.CE & ISO tassyklamasy. Hyzmatyň birinji synpy .Gagşylyk we bäsdeşlik bahasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Önümiň beýany:
1. Göwräniň gysgysy ýokary hilli lukmançylyk derejeli PVX-den ýasalýar.
2. EO gazy bilen sterilizasiýa;steril, zäherli däl, bir gezek ulanylýar.
3. Çaga dogurýan göwreli aýal üçin ulanylýar, howpsuz we amatly.
4. Dürli reňkler, gök, ak we ş.m.

Material: PVC, Lukmançylyk PE ýa-da ABS ýa-da Neýlondan ýasalan
Hil kepilnamasy: ce
Gurallaryň klassifikasiýasy: II synp
Howpsuzlyk standarty: Hiç
Aýratynlyklary: Lukmançylyk polimer materiallary we önümleri
Görnüşi: Umumy lukmançylyk enjamlary
Reňk: Gök we ak we gülgüne
Ady: Täze doglanlar üçin bir gezek ulanylýan göbek gysgyjy
Arza: Ginekologiki, ýatgy we düwnük keseli
Gaplamak jikme-jigi: PE sumka
Eltip beriş senesi: 10-25 gün
Uzynlyk: 5 sm, 5.5 sm we 5,8 sm
aýratynlygy: El we ýeňil, peýdaly

Görkezmeler

 

 

1. Göwräniň gysgysy ýokary hilli lukmançylyk derejeli PVX-den ýasalýar.
2. EO gazy bilen sterilizasiýa;steril, zäherli däl, bir gezek ulanylýar.
3. Çaga dogurýan göwreli aýal üçin ulanylýar, howpsuz we amatly.
4. Dürli reňkler, gök, ak we ş.m.

87

Üstünliklerimiz:

 
Biz ýokary hilli OEM lukmançylyk önümlerini we saglygy goraýyş önümlerini öňdebaryjy öndüriji we üpjün ediji.
Önümlerimiz daşary ýurtlaryň köpüsine we Hytaýyň materigine satylýar.Önümlerimiz CE0123, ISO13485: 2003 tarapyndan tassyklandy.
Biziň kompaniýamyz siziň ynamdar hyzmatdaşyňyza mynasyp, sebäbi aşakdaky artykmaçlyklarymyz bar.
A. Iň oňat önümçilik tehnologiýasy, ajaýyp önümçilik enjamlary, standartlaşdyrylan iş ýagdaýy we önümleriň hilini, kwalifikasiýa derejesini peseltmek üçin berk dolandyryş ulgamy.
B. Dürli müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli görnüşli önümler.täze önümler müşderiniň potensial bazaryny açmak üçin hemişe maslahat berilýär.
C. Hyzmatdan soň yhlasly, hünärmen, ünsli, dürli meseleleri çözmäge ilkinji gezek kömek edýär.
D. Möhüm we bäsdeşlik bahalary, bazarlaryňyzy üstünlikli basyp almak.

Gaplamak we eltip bermek:

1.Umbilical Cord gysgyç 1pc / pe sumka, 100pc / box, 5000pcs / ctn, kartonyň ululygy: 51cm * 53cm * 44cm
2. Eltip bermek wagty, töleg alanyndan 15-30 gün töweregi.
3. Howa, deňiz ýa-da islendik Express kompaniýasy, DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: