Lukmançylyk bir gezek ulanylýan PGA steril däl

Gysga düşündiriş:

Himiki sintez çyzygy PGA, häzirki zaman himiýa tehnologiýasy tarapyndan öndürilen, çyzgy, örtük we beýleki amallar arkaly öndürilen, adatça 60-90 günüň içinde siňdirilýän polimer çyzykly materialyň bir görnüşi.Önümçilik prosesi bilen baglanyşykly bolsa, zaýalanmaýan beýleki himiki komponentler bar, siňdiriş doly däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler:

Ulanyş gerimi:
Ureteral anastomoz, turbalary gaýtadan dikeltmek, umumy öt ýollarynyň kesilmegi we tikişi, urologiýa, çaga hirurgiýasy, agyz hirurgiýasy, Otorinolaringologiýa, aşgazan-içege operasiýasy, tiroid, öt haltasy, ýumurtgalyk operasiýasy, laparoskopiki hirurgiýa, ginekologiki hirurgiýa, gaz bejergisi, umumy, umumy garyn tikişi, fasýa tikişi. , myşsalaryň tikişi.

Ölçegi

Diametertmm)

Düwürtmek güýji (kgf)

Iňňe dakmakment (kgf)

USP Metrik Min

Maks

Ortaça min

Aýry-aýry min

Ortaça min Aýry-aýry min
7/0 0,5

0.050

0.069

0.14

0.080

0.080 0.040
6/0 0.7

0.070

0.099

0.25

0.17

0.17

0.008

5/0 1

0.10

0.149

0.68

0.23

0.23 0.11
4/0 1.5

0.15

0.199

0.95

0.45

0.45 0.23
3/0 2

0.20

0.249

1.77

0.68

0.68 0.34
2/0 3

0.30

0.339

2.68

1.10

1.10 0.45
0 3.5

0.35

0.399

3.90

1.50

1.50 0.45
1 4

0.40

0.499

5.08

1.80

1.80 0.60
2 5

0.50

0.599

6.35

1.80

1.80 0.70
3 & 4 6

0.60

0.699

7.29

1.80

1.80 0.70
needle-2
needle-1

Düşündiriş:

1. Tikiş materialy: Poliglikolik kislotasy (PGA).
2. Ölçegi: USP2, USP1, USP0, USP2 / 0, USP3 / 0, USP4 / 0, USP5 / 0, USP6 / 0, USP7 / 0, USP8 / 0.
3. Okuwyň uzynlygy: 45 sm, 75 sm, 90 sm, ýa-da özleşdirilip bilner.
4. Poslamaýan polatdan iňňäniň dürli ululyklary we şekilleri bar.
5. Poliglikolik kislotanyň tikişi, sintetiki siňdirilip bilinýän örülen hirurgiki tikişdir.
6. Iňňäniň görnüşi: Tegelek göwreli, egrilen kesmek, Tersine kesmek, Mikropoint egri spatula.
7. Iňňäniň egriligi: 1/2 tegelek, 3/8 tegelek, göni we ş.m.
8. Etilen oksid gazy bilen diňe bir gezek ulanmak üçin sterilizasiýa edilýär

Ulanyş çäreleri

1. Bu önümi kliniki taýdan ulanmakda, ýokaşan ýaralary drena and etmek we tikmek üçin degişli hirurgiki amallar kabul edilmelidir we olara ýakyndan üns berilmelidir.
2. sevenedi günden gowrak saklanylýan sapak bilen deriniň tikişi, ýerli gaharlanma reaksiýasyna sebäp bolup biler, bu ýagdaý ýüze çykansoň, wagtynda kesilmeli ýa-da tikişleri aýyrmaly.
3. Derini we konýuktiwa tikişi üçin, ýerli tikiş ýerinde ýedi günden gowrak wagtlap oňaýsyzlyk ýüze çyksa, zerur bolsa tikişleri aýyrmaly.
4. Bu önüm, peşew çykaryş we öt ýolundaky duz suwuklygy bilen uzak wagtlap aragatnaşykda ýüze çykýan kalkuliniň mümkinçiligine üns bermelidir.5. Esasanam oftalmologiýa pudagynda, konýuktiwa, gabak, ödem we ş.m. ulanyş usulyna üns berilmelidir.
6. Iňňäniň bedeni döwülen bolsa, iňňäniň galyndy bedenini aýyryň.
7. Bu önümi bir gezek ulanyp bolýar we beýleki adam dokumalaryny gaýtadan ulanmaga rugsat berilmeýär.8. Bu önümiň sterilizasiýa möhleti üç ýyl;Möhleti gutarandan soň ulanylmaz

Gaplamak:

Satuw bölümleri: 600-den köp
Her partiýanyň umumy agramy: 5.500 kg
Paketiň görnüşi: 1 sany / möhürlenen poliester we alýumin folga gap12 folga halta / çap edilen kagyz gutusy ýa-da plastmassa gap 50 guty / karton
karton gabawy: 30 * 29 * 39 sm


  • Öňki:
  • Indiki: